Uzdrawianie rekonektywne - Fala Zdrowia - Równowaga dla ciala i duszy


Magnetyzm serca jako kompas przemian roku 2012
D.Danielewicz (jako Ariane Lempke)

Kongres „2012 – Swiat w przemianie” zorganizowany przez firmę Wrage, bardzo aktywną na polu sprowadzania do Niemiec renomowanych uzdrawiaczy, nauczycieli spirytualnych i naukowców łączących fizykę z duchowoscią odbył się w Hamburgu, w centrum kongresowym w środku miasta. Podczas kiedy w sąsiedniej sali słynny niemiecki komik Otto zabawiał młodzież płytkimi dowcipami, na kongresie 2012 pojawiło sie ponad sześciuset uczestników aby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się aktualnie na ziemi, jak mamy na owe zmiany reagować, jak pomóc sobie i „lady Gai”, jak ostatnio czesto określa sie nasza planetę-matkę, jak przygotować społeczeństwa na zmiany, które najwidoczniej nas oczekują.
My, mieszkańcy ziemi, mamy szanse przejść wspólnie do innego wymiaru istnienia, zrealizowac złoty wiek lub czas tęczy ale czeka nas jeszcze okres przejściowy i wiele wyzwań związanych z czasem transformacji i przejściem do życia w piątym wymiarze.
Tezy na temat przemian roku 2012 wygłaszali z jednej strony renomowani naukowcy, tacy jak genetyk i pionier epigenetyki Bruce Lipton (laureat National Book Award, USA) czy Gregg Braden, fizyk i  informatyk (USA), autor książek zawierających efekty jego wieloletnich badań antycznej wiedzy spirytualnej, antropolodzy i szamani jak Alberto Vilolldo (USA)  lub Karin Tag (Niemcy), przedsiębiorcy jak Christian Strasser a na sam koniec Lee Carrol, przekazujący od wielu lat wieści z innych sfer kosmicznych od grupy Kryon.
 Kongres otwarł Christian Strasser, wydawca, który jeszcze niedawno prowadził koncern wydawniczy w Niemczech rozporzadzając dwustu milionami euro obrotów rocznie. Jego wydawnictwo publikowało bestsellery takie jak dzienniki Hilary Clinton.  Po sprzedaży koncernu Strasser po rocznej przerwie powrócił na rynek z niewielkim własnym wydawnictwem „Scorpio” zajmującym się tematyką spirytualną.   
Wydawca przeanalizował rozwój list bestsellerów ostatnich lat, aby stwierdzić, że czytelnicy jednoznacznie preferują tak zwaną literaturę dystroficzną, tęskniąc za silnym charakterem, szeroko pojętą moralnością, sensem w życiu zawodowym i osobistym. W Niemczech nieprzerwaną popularnością cieszą się książki autorstwa byłego kanclerza Helmuta Schmidta lub jemu poświęcone. Ponadto sukces literatur tematyzujących sprawy nie z tego świata, magię, wamipiryzm i tym podobne, pozwala czytelnikom przyzwyczaić sie do myśli,
iz istnieją fenomeny odbiegające od dotychczasowego wyobrażenia o rzeczywistości,że jest coś więcej, niż świat materialny.
Jose Argüelles nie mógł niestety przyjechac do Hamburga osobiscie i wysłał swoje przesłanie na video. Ten północnoamerykański artysta, który jako jeden z pierwszych przyczynił się do odcyfrowania i aktualnego odczytania kalendarza Majów znajduje sie aktualnie w wielomiesiecznej klauzurze w ramach medytacyjnego przygotowania sie do roku 2012.  Argüelles podkreślał, jak wszyscy referenci zresztą, silne podniesienie wibracji ziemi i jej mieszkańcow, którzy muszą się do tych zmian jednak gruntownie przygotować.
Konkretnym przygotowaniem jest oczyszczenie organizmu oraz pola energetycznego człowieka.

Temat ten był istotny również w referacie antropologa i szamana Alberto Villoldo, znawcy tradycji  Indian amazońskich i Inków. Argüelles podkreślał znaczenie przejęcia odpowiedzialności za własne emocje, uczucia i myśli oraz znalezienia odpowiedniego miejsca do życia, gdyż podróże mogą być już w niedalekiej przyszłości  możliwe tylko dla nielicznych. Każdy z referentów, z duża dozą ostrozności aby nie prowokować paniki,  nie krył trudności okresu przejściowego, lat, kiedy stare struktury zostaną zastąpione nowymi. Mówi się tutaj często o dwudziestu latach, choć nie jest jasne, czy liczone są one od tak zwanej konwergencji harmonicznej w roku 1987 czy od roku 2012.  Czas pokaże... Argüelles określa mentalny płaszcz ziemi jako noosferę (według Władimira Wernadskiego, rosyjskiego biologa i geologa) – czyli część biosfery sterowaną przez świadomość człowieka.
Wpływ na noosferę a poprzez nią na rekonstrukcję biosfery ma mieć synchroniczna medytacja jak największej liczby ludzi wyobrażających sobie tęczę przebiegająca wokół naszej planety.
Rekonstrukcja ta pociągnie za sobą wielkie zmiany i wejście w erę „psychozoiczną”, w której materia będzie pełną manifestacja świadomości. Ponadto Argüelles poleca celowe organizowanie pola telepatycznego, aby wysłać w kosmos sygnał z pozytywną wiadomością, iż jesteśmy świadomi przemian zachodzących na ziemi i robimy, co możemy, aby dorosnąć do piątego wymiaru. Sygnał ten zaadresowany ma być do cywilizacji pozaziemskich oczekujących możliwości kontaktu z nami. Wielką misją Hose Argüelles jest również działanie poprzez sztukę. Ziemia powinna być zamieniona w dzieło sztuki – sztuka może stać się narzędziem zmiany biosfery. Nie tylko sztuka zresztą, time is art, powiada Hose Argüelles parafrazujac powiedzenie „czas to pieniądz”.
Lecz czas to jednocześnie koło obracające się według matematycznego rytmu tak zwanych „choice points” czyli punktów zmian.
Ten umożliwiający dalekoidące wnioski dotyczące historii ludzkości oraz naszych prywatnych perturbacji rachunek cykli czasowych przekazał w kongenialnym referacie kolejny uczestnik kongresu, Gregg Braden, autor popularnonaukowej książki „Czas fraktalny”.  Każdy taki cykl liczy 5 125 lat, kolejny kończy się za chwilę, w roku 2012. Znawcom kalendarza Majów nieprzypadkowo skojarzy się ten cykl z tymi przedstawionymi w kalendarzowym kole. Pod koniec takiego cyklu następuje kryzys cywilizacji, zwany również przez Majów „ruchem”. Bardzo interesujące bylo przytoczenie w tym miejscu przez Bradena badań naukowców przeprowadzanych w 1999 roku w lodach arktycznych, gdzie zamrożona jest od tysięcy lat wiedza o świecie i przemianach zachodzących na nim. Przeborowawszy się przez najgłębszą warstwę lodu arktycznego naukowcy znalezli 480 warstw, a każda z nich odpowiadała jednemu rokowi historii ziemi. Okazało się, że zmiany klimatyczne, zmiany energii słonecznej oraz magnetyzmu powracały właśnie w c.a. pięciotysięcznym rytmie czasowym. Dziś na ziemi istnieje dokładnie taka sama aktywność słońca jak 5 tysięcy lat temu. 15 tysięcy lat temu zniknęła wysoka cywilizacja w Boliwii, 10 tysięcy lat temu – katastrofą opisaną w „Mabhabaracie”dotknięte zostały Indie i Pakistan, północ Limy – cywilizacja 5 wielkich piramid w okolicy – zniknęła 5 tys. lat temu. Dziś jednak mamy świadomość wyboru (przeciwko katastrofie, która tym razem nie nastąpi) i zdecydowania się na podniesienie wibracji a zatem  przejście do piątego wymiaru i przeżycie tzw. złotego wieku. Każdy cykl czasowy rozpoczyna się od tak zwanego „seed event” czyli „wydarzenia – zarodka” przyszłych wydarzeń.
Pewien wzór  energetyczny aktywizuje się w takim momencie i powiela się dopóty, dopóki nie zostanie odmieniony.
Powielanie to działa według systemów fraktalnych. Każdy cykl rozpoczyna się emocją a kończy momentem wyboru („choice point”). Moment wyboru to ogromna szansa na zmianę ładunku emocjonalnego cyklu, na zmianę historii. „Zacznijcie opowiadać inna historię”, powtarza w swoich przekazach grupy Kryon Lee Carrol, to klucz do pozytywnej zmiany własnego życia i życia ludzkości na planecie.
Gregg Braden, który zwiedził wszystkie antyczne biblioteki na świecie rozszyfrowując wiedzę na temat czasu i prognozy dotyczące przyszłości podkreśla, iż wszystkie stare kultury mówią o roku 2012 jako o początku nowego życia.
Co za tym idzie – teraz, a nie kiedy indziej, my jako ludzkość możemy miec wpływ na zmiany. A ponieważ sygnałem najsilniej rozpoznawalnym przez noosferę jest sygnał serca - jego pole magnetyczne jest 5 tysięcy razy silniejsze niz pole magnetyczne mozgu – istotnym staje się koncentracja na pozytywnym sygnale czwartej czakry, serca właśnie, nonwerbalnej możliwości pozytywnej komunikacji ze światem.
Absolutnie WSZYSTKO jest połączone z polem magnetycznym poprzez serce,
konstatuje Greg Braden prezentując pod koniec referatu nowe wiadomości z Globalnego Instytutu Serca (Global Heart Institute). Instytut ten instalował dotychczas w USA sensory badające aktywność magnetyczną serca populacji zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych i pod koniec września udało mu się ustawić takie urzadzęnie w Arabii Saudyjskiej. W ten sposób będzie możliwe badanie aktywności magnetycznej serc na obu półkulach. Za kilka miesięcy na pewno usłyszymy o efektach tych pomiarów.
Koncepcja czasu zajęła również centralne miejsce w referacie Alberto Villoldo. Antropolog i autor licznych książek poleca zaprzestanie oczekiwania, również w związku z przemianą wokół daty 2012. Oczekiwanie trzyma nas w pułapce czasu, a zachodni koncept czasu to przede wszystkim oczekiwanie na nic innego, jak na .... śmierć. Wyjscie z pułapki czasu umożliwia przeskoczenie tematu śmierci. Koncept czasu linearnego rodzi psychoterapeutów zajmujących sie tym, co przeszło – dzieciństwem, problemami z rodziną itp. Kolista koncepcja czasu szamańskiego to głębokie zrozumienie działania przyszłości na przeszłość i terazniejszość.
Wyjście z linerarnej koncepcji czasu pociąga za sobą doświadczenie synchronicznych przeżyć, niezwykłych przypadków.
Informacje, czym jesteśmy dzisiaj bierzemy z tego, czym chcemy być za tysiąc lat!
Według dzisiejszego stanu nauki człowiek pojawił się na ziemi 1,5 milion lat temu, według Majów człowiek pojawia się w roku ... 2012. Uzdrowienie to podróż w przyszłość i ściągnięcie z niej odpowiedniej informacji.
Villoldo postuluje uzdrowienie zranionych części naszej świadomości, które trzymają nas uwięzionych w czasie. Sam jest znakomitym praktykiem szamańskich metod uzdrawiających ciało i ducha. Oprócz uzdrawiania indywidualnego, oczyszczania ciała energetycznego każdego z nas centralnym tematem w okresie transformacji 2012 jest uleczenie tematów kolektywnych. Osoby, które nie dokonają tej pracy na sobie, nie mają szans aby przeskoczyć do piątego wymiaru. Tutaj ciekawa byłaby analiza kolektywnych tematów  Polski. Poddaję te myśl czytelnikom.
Znakomitą metodą jest nauczane przez dr. Erica Pearla „reconnective healing” – uzdrawianie i oczyszczanie poprzez szerokopasmową energię biofotonową.
Po procesie oczyszczania i leczenia możemy kolektywnie wymarzyć sobie nowy, lepszy świat.
Według legend południowoamerykańskich Bóg powiedział siódmiego dnia: „stworzyłem zwierzęta, lasy, morza. A Ty zakończ teraz kreację”.
Teraz nadszedł czas aby zakończyć (albo rozpocząć...) kreację w możliwie piękny sposób – zamieniając ziemię w nasze dzieło sztuki (przytaczając postulat Jose Argüelles).
Bruce Lipton, autor książki „Inteligentne komórki” zakłada, żew dziejach ludzkości ,kończy się okres, który nazywa „materializmem naukowym”. Znajdujemy się w momecie przejścia do epoki, którą Lipton określa jako „holizm”- epokę scalajacą ducha z materią w idealnej równowadze.
Ciało jest ziemskie, komórki sa boskie”
– to kluczowe hasło Liptona, ilustrujące jego odkrycie membrany komórki komunikującej z otoczeniem.
Cywilizacja, żywy organizm, na szczycie swojego rozwoju traci elastyczność. Jeżeli w chwili usztywnienia nie zajdą zmiany, cywilizacja kończy się definitywnie a na jej miejscu rozwija się nowa.
W momentach tranzycji pojawiają sie ludzie kreatywni kulturowo, tworzący nową tkankę z zastanej materii.
Nie sposób streśćić w tym krótkim artykóle analiz cywilizacyjnych  Bruca Liptona, jednakże pragnę na koniec podać korekty dotychczas popularnych mitów
1.To nie geny kierują Twoim życiem, lecz Twoja świadomość.
2.Aby żyć świadomie, należy przejąć osobistą odpowiedzialność nad swoim życiem. 3.Przeżywa nie ten najsilniejszy, lecz ci, którzy ze sobą współpracują.
4.Motywacją współpracy jest milość i altruizm.
5.I korekta ostatnia: ewolucja nie jest procesem przypadkowym, tylko procesem dostosowania.
A igłą w kompasie pokazującym kierunek ewolucji 2012 jest magnetyzm naszych serc.


2012 - zmiany na ziemi i w nas

Wiele się dzieje aktualnie, prawda? Czy czujesz siłę zmian? Czy czujesz, jak prądy transformujące nasz system fizyczny, nasze ciało, wzmacniają swoje działanie i możliwe że wzmacniają wszystko, co cię dotychczas poruszało, może też wprowadzają zamęt w twoim wnętrzu? Czy ciężko ci się skoncentrować na podejmowaniu decyzji albo w sytuacjach, kiedy trzeba podejmować proste decyzje życiowe? Nadszedł czas sporych zmian następujących fazami. Chodzi nie tylko o euro, o zmiane krajobrazów politycznych, o transport odpadów nuklearnych albo o ekonomiczny brak stabilności, o zmiany ziemi i wynikające z tego fizyczne odczucia.  Wszystko jest ze sobą powiązane i oddziaływuje na każdego człowieka z osobna. Nie tylko dlatego, że mówi się o tym w wiadomościach i dlatego, iż nowe media informują was o tym na bieżąco. Jesteśmy jednym polem. Wszystko jest ze sobą połączone, to to, co nazywamy Bogiem. Bóg nie znajduje się gdzieś na zewnątrz, jest w każdym z was, w każdym człowieku, w każdym stworzeniu, we wszystkim, co istnieje. I każdy człowiek jest indywidualną częścią tego wielkiego procesu zmian i odczuwa to, co się dzieje jako rezonans z tym, co jest w nim, w środku. U każdego proces ten przechodzi inaczej. Lecz w głębi zmiany te działają na każdego. Każdy ma swoje małe sprawy, które są nie w porządku i o które musi zadbać, które trzeba zmienić.


Mówimy od lat, że należy się sobą zająć, spojrzeć wgłąb siebie, gdzie życie jest zdominowane przez stare wzorce i programy, które teraz hamują rozwój i trzymają nas w niewoli. Każdy z Was może i musi zmienić się samemu, samemu o to postarać. Od lat propagujemy wiedzę, że wielkie zebrania i masy nie zmieniają świata. Praca nad sobą wprowadza nie tylko pokój w nas, lecz jednocześnie zmienia świat na lepsze, prowadzi do pokoju na świecie.  Jeśli każdy zdecyduje się popracować nad sobą, powstanie podstawa dla wielkich zmian. Akurat teraz, w czasach przełomu i ogromnych zmian na ziemi ta postawa powinna stać się dominującą. Nikomu nie służą teorie spiskowe i uczucia beznadziei i rozpaczy, wzmacniające negatywne siły ciemności, zamieszkujące wnętrza każdego z was. Wszystkie szkoły duchowe uczyły tego samego.

Pamiętaj, że człowiek jest sumą czterech elementów, wpływających na życie i na zachowanie każdego. To proste. Pomyśl, co w Tobie symbolizuje lement wody, ognia, powietrza i wody?
To, co jest Tobą, kim jesteś, co z sobą tutaj przynisłaś/eś, jak cię tutaj uformowano i uczono, to horoskop i jego opis poprzez astrologię. Tam widoczne są rózne cechy tej inkarnacji, energie planet, okna czasowe aktywności, kiedy jest właściwy czas na coś lub też nie. Teraz, poprzez Nową Energię, zrobiłiście wielki krok na przód rozwijając się dalej. Niektórzy uczynili to nawet wbrew własnej woli, ponieważ ta ogromna fala energii spływająca na ziemię, zmienia wszystko, czy się tego chce, czy nie. To się po prostu dzieje. Płynąć z prądem, używać tej energii formuje własny byt i pomaga tobie wybalansować różne elementy. Istotnym jest tutaj zrozumienie faktu, że rzeczywiście w każdej sekundzie formujesz swoje życie, przez Twoje myśli i emocje, które synchronizują się ze starymi myślami i emocjami. Im więcej starych przekonań i dawnych uprzedzeń i lęków zostawisz za sobą, tym łatwiej pyłynąć będzie Twoje życie, prowadzone przez Twoje Wyższe Ja, Twoje święte Wysokie Serce, które jest Twoim prawdziwym domem.


Ten, kto znalazł się już w PokoJu ciszy, w Energii Zerowej – bardzo ważne, aby to zrozumieć – uwolniony od wszystkich starych programów, uprzedzeń i lęków, uwalnia się też od horoskopu, od losu. Ponieważ energie wpływające na świętą przestrzeń serca, są wyższej jakości. To już nie astralne fale trzeciego i czwartego wymiaru, gdzie działają niektóre anioły, demony i inne byty. Jesteś już ponad tą sferą, która dotychczas miała na nas wpływ. To droga, którą kroczyli uczniowie wszystkich epok. Próbowali oni wyczuć w sobie wszystkie elementy, uczyli się wprowadzać w równowagę wszystkie wewnętrzne jakości i zmysły. Każda myśl jest siłą twórczą. Polecam zajmować się tym codziennie, ponieważ z każdym oddechem  tworzysz swój świat, takim, jakim według Ciebie, Twoich wyobrażeń,  ma on się jawić.

Droga świadomego rozpoznania i wejścia na wyższe wibracje znajduje się aktualnie w szczególnej fazie. Docierasz do głębi swojego JA, zadajesz sobie ciągle inne, nowe pytania, spoglądasz na swoje życie i zastanawiasz się, czy sposób, w jaki żyjesz jest tym, czego naprawdę pragniesz. I jaki wniosek wyciągasz? Zyjesz w sposób, jaki Ci odpowiada, jaki lubisz czy nie? Czy Twoje życie odpowiada Twojemu planowi życiowemu? A z tego pytania wynika jeszcze inne: co jest moim planem życiowym? Na pewno wiele spraw udało ci się już w tej inkarnacji załatwić i przeżyć. Prawdopodobnie nawet więcej i szybciej, niż myślałaś/eś, bo teraz, w nowej, wysokowibrującej energii spływającej na ziemię falami, o wiele szybciej objawia się nam poznanie i wynikające z tego  wnioski.
Moim głowną informacją na 2012 jest co następuje: prześwietl swoje życie, weż sobie czas, posiedź w ciszy i zastanów się: co takiego chciałbym/chciałabym na tej wspaniałej ziemi jeszcze poruszyć, przeżyć, wprowadzić w życie? Dlaczego nie mogę tego uczynić? Lub też, co takiego lub kto taki pozwala sobie na hamowanie mnie w moim życiu? Gdzie jestem jeszcze w niewoli moich starych wzorców, lęków i związków? Spójrz w głąb siebie, bądź odważna/y, spróbuj oddać, pozbyć się wszystkiego. Na ogół w momencie rozpoznania tego, co ma być zmienione, posuwamy się wielki krok do przodu.  Nagle pojawiają się pomysły i okazje do zmian. Pojawiają się w Twojej świadomości jak złote paczuszki. Twoje Wyższe Ja wie dokładnie, że już jesteś gotów, że przyjmiesz rozwiązania i zauważsz nowe opcje. Wolna wola jest oczywiście nadal aktualna, tyle, że nieraz wolna wola jest jak oszukańcze opakowanie. Pytanie: czy decydujesz naprawdę wychodząc z wolnej woli? Czy decydujesz kierowana/y tradycją rodzinną, religijną, może z powodu pomysłu na życie, który powstał w młodości, podczas studiów czy szkoły. Kto czy co mówi ci, że coś jest niewłaściwe, dobre lub złe? To chyba niezłe pytania, prawda? Kto lub też co jest przykładem szczęśliwego życia? Czy chcesz teraz zwiedzić swoje wnętrze i pozbyć się klap na oczach? No nareszcie!

Tlumaczenie przekazu Barbary Bessen z j. niemieckiego

Sesje uzdrawiania rekonektywnego i The Reconnection ™ są ogromną pomocą w przyspieszeniu transformacji mającej aktualnie miejsce na ziemi. Mamy rok 2012, pozostało niewiele czasu...
Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint