Uzdrawianie rekonektywne - Fala Zdrowia - Równowaga dla ciala i duszy
"Dla wierzącego Bóg stoi na początku, dla fizyka zaś na końcu wszelkich dociekań." Max Planck

Fizyka kwantowa, której twórcami byli tacy laureaci Nagrody Nobla jak Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck czy Albert Einstein, twierdzi, iż na subatomarnym poziomie nie jest możliwy żaden obiektywny eksperyment, ponieważ świadomość (zamysł) badacza wpływa na wyniki doświadczenia. Na tej płaszczyźnie duch rządzi materią – cząsteczki zachowują się tak, jak tego od nich oczekujemy.

Niektórzy badacze twierdzą, że nawet powyższe twierdzenie nie jest prawdziwe, ponieważ materia też jest duchem. Faktycznie, w nowoczesnych akceleratorach cząsteczki pojawiają się nagle z nikąd, by wkrótce ponownie zniknąć w próżni.

Współczesna fizyka twierdzi, że materia jako taka w ogóle nie istnieje, mamy tu jedynie do czynienia z prawdopodobieństwem pojawienia się cząsteczek w pewnym określonym miejscu. Ich źródłem jest Pustka. Już starożytni mędrcy twierdzili, iż u podłoża wszystkiego leży Próżnia: to ona rodzi dwie rzeczy (Yin i Yang) a one z kolei tysiące innych – naszą rzeczywistość. Próżnia nie jest pusta lecz zawiera w sobie potencjał całego istnienia. W jednym metrze sześciennym próżni znajduje się ponoć energia, która wystarczyłaby do zagotowania wszystkich oceanów kuli ziemskiej.

Od dawna staramy się znaleźć najmniejszą, niepodzielną cząsteczkę materii. Na początku były to atomy, które jednak składają się z jąder (protonów, neutronów) i krążących wokół nich elektronów. Potem odkryto następne, jeszcze mniejsze cząsteczki jak mezony, neutrina itd. W chwili obecnej najmniejszym znanym nam elementem materii są fotony. Fotony są jednak jednocześnie jednostkami światła, co oznacza że składamy się ze światła i informacji. Tak jak światło, również i materia ma jednocześnie właściwości cząsteczek i fal. Jeżeli więc uda nam się przenieść na poziom subatomarny, gdzie króluje światło i organizująca je informacja, być może będziemy w stanie zmienić tę informację a co za tym idzie, spowodować zmiany na poziomie materii.

Tak mniej wiecej funkcjonuje  Reconnective Healing™.
Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint