Uzdrawianie rekonektywne - Fala Zdrowia - Równowaga dla ciala i duszy
By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.
St.J.Lec

The Reconnection® (Ponowne Połączenie)

Wiele stworzeń organizuje swoje życie wykorzystując właściwości ziemskiego pola magnetycznego. Na przykład żółwie morskie migrują tysiące kilometrów po otwartym oceanie, dążąc do miejsc lęgu i żerowania. Kierują się w swoich migracjach swoistą "mapą" magnetyczną. Jak ostatnio wykazano jest to umiejętność ustalania pozycji geograficznej na podstawie subtelnych zmian pola magnetycznego Ziemi, podobnej w działaniu do GPS. Na podstawie informacji uzyskanych z pola magnetycznego mogą stwierdzić, gdzie są w stosunku do swojego celu wędrówki. Stwierdzono że zmysł magnetyczny oprócz ptaków i żółwi stosuje około pięćdziesiąt innych stworzeń, na przykład salamandry czy też niektóre owady.

Podobnie działa organizm ludzki. Pole magnetycze człowieka może być „podłączone” do ziemskiego pola magnetycznego sprawiając idealny odbiór energii oraz informacji z tego pola, a poprzez pole magnetyczne  - z „kosmicznej biblioteki”.

Badania genetyków ostatnich dziesięciu lat potwierdzają komunikację DNS z polem magnetycznym ziemi (dr. Piotr Garajev, 1999, Moskwa). Jeżeli poprzez The Recconection™ nastawimy nasze  indywidualne pole magnetyczne na komunikację  z ziemskim polem magnetycznym, uzyskamy niezwykły balans energetyczny, poczucie harmonii i równowagi wewnętrznej. Poprzez ponowne połączenie odnawia się i łączy linie axiatonalne człowieka, odpowiedzialne za transport energii do naszego systemu energetycznego.

                                         

 The Reconnection® czyli STAŁE „połączenie“ to dwie sesje, które powinny mieć miejsce w ciągu 24-36ciu godzin. The Recconection™ przeprowadza się RAZ w życiu i połączenie to utrzymuje się przez całe życie, z latami wzmacniając swoje działanie. Jest to, żartobliwie mówiąc, regulacja naszego wewnętrznego GPSu plus „upgrade” całego systemu energetycznego człowieka.
Dodatkowym, ogromnym plusem The Recconection™ jest stałe połączenie z wewnętrznym mistrzem czyli podwyższenie stopnia intuicji. Informacja i światło wprowadzone do meridianów blokują negatywne wpływy z zewnątrz, jakiejkolwiek natury (energetycznej, fizycznej) by one nie były. Człowiek, który zdecydował się na  „połączenie” czuje się prowadzony, chroniony, w równowadze emocjonalnej i psychicznej niezależnie od sytuacji. Połączenie aktywuje nowe linie axiatonalne (porównywalne z meridianami) oraz ( z czasem) 12 łańcuchów DNS. Zabieg ten jest wielkim przeżyciem, zmieniającym życie, aktywizującym ogromne pokłady energii oraz pięciowymiarowe postrzeganie, poszerzający świadomość w sposób indywidualnie dopasowany do każdego indywiduum.


Inwestycja w  The Reconnection®   ma wymiar symboliczny i jest niezmienna - wynosi 333$. W krajach z walutą Euro - to 333,00 Euro. Ma symbolizować wymianę energetyczną na poziomie wibracji 333. Taką cenę powinien Ci powiedzieć terapeuta u którego chciałbyś się „podłączyć”.

Posiadam konto PayPal.Homepage
zur Verfügung gestellt
von Vistaprint